ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح وب

کارجو
محمد حسین عدالتی 37
کرمان, کرمان زیر دیپلم
کارجو
فاطمه بخشی 34
خراسان رضوی, نیشابور فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 353
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
1
امیر حسین بخشی 52
تهران, ابراهیم‌آباد زیر دیپلم
1
علی کاوسی 52
خراسان رضوی, خلیل‌آباد فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 53
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 42
مازندران, بابل فوق دیپلم
کارجو
سید محسن طباطبایی 25
یزد, یزد دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 56
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم