ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی عکاس

کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 649
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محيا جلالى 82
اردبیل, اردبیل لیسانس
1
سهیل کریمی 51
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 498
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
معصومه طلوعی 55
تهران, آرارات زیر دیپلم
1
محمدامین حافظی 50
هرمزگان, بندرعباس دیپلم