ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور CNC

1
حامد شجاعی 1606
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مصطفی قره داغی 1329
تهران, اختیاریه تمام وقت دیپلم
1
حسین بحرکانی 124
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم