ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی علوم اجتماعی

کارجو
عبدالمجیدقصابی 136
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
سعید 44
زنجان, خدابنده دیپلم