ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فوق دیپلم برق

1
علیرضا توکلی رکنی 48
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
1
امیرمحمد اردشیری 49
تهران, آرارات دیپلم