ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فوق دیپلم کامپیوتر

کارجو
میلاد سیفی 24
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
جعفر خاني 24
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 31
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
سید وحید حاجی اصغری 26
آذربایجان شرقی, میانه دیپلم
کارجو
جواد محمدی 21
مرکزی, دلیجان دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 26
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 27
تهران, آذری دیپلم
1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم