ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فوق دیپلم مکانیک

کارفرما
عسل ایماندار 385
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
احسان کیکاوسی شیرزاد 79
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
علی فرشیدنسب 36
فارس, شیراز فوق دیپلم