ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فیلمبردار

1
سهیل کریمی 48
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
معصومه طلوعی 54
تهران, آرارات زیر دیپلم