ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارآموز

1
احسان آریا 25
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
سید محسن طباطبایی 21
یزد, یزد دیپلم
کارفرما
هاشمی 253
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محسن رخش ماه 27
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
نساصفرپور 18
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
مهلاملايي 28
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
فاطمه طباطبایی 70
تهران, آذری فوق دیپلم
1
مهرداد زراعتکار 26
گیلان, آستارا زیر دیپلم