ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اتوماسیون صنعتی

1
سید مهدی حسینی امیری 43
مازندران, بابل فوق دیپلم
1
مهدی مظاهری پور مظاهری پور 1320
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سیاوش طباطبائیان 1599
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق لیسانس