ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس شبکه

کارجو
فخرالدین عبداله زاده 56
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 136
تهران, آذری لیسانس
کارجو
سالارورزی 272
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 42
مازندران, بابل فوق دیپلم