ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس فروش

کارجو
مرتضی اسکندری 25
تهران, آجودانیه تمام وقت دیپلم
کارجو
آیدا بخشی 889
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 354
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
0
حامی سلامت خانواده 314
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 331
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
1
شیرین شاهی محمدی 27
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
ایران زمین 302
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارجو
محسن میرزایی 27
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 452
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت ملبمان چوب وهنر 267
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم