ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس فروش

1
شیرین شاهی محمدی 63
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
سید مرتضی قهاری 34
تهران, آذری دیپلم
کارجو
آیدا بخشی 904
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
0
حامی سلامت خانواده 339
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
ایران زمین 322
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 468
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
مرتضی اسکندری 48
تهران, آجودانیه تمام وقت دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 353
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارفرما
عسل ایماندار 385
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت ملبمان چوب وهنر 294
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم