ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ساختمانی

کارجو
محمدجعفرپور 253
یزد, یزد تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
فرهاد آزادی 212
زنجان, زنجان تمام وقت 0