ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ساده

کارفرما
مهندس فارسی 285
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
نوروزی 228
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
1
علیرضا توکلی رکنی 20
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 29
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
علیرضا 22
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
سعید 49
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارجو
علی اسماعیلی 22
خراسان رضوی, قوچان زیر دیپلم
کارفرما
شرکت سبز یاران سبا 304
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محسن رخش ماه 27
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم