ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند آژانس هواپیمایی

کارجو
نساصفرپور 42
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
محيا جلالى 80
اردبیل, اردبیل لیسانس