ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند اداری

کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 21
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
fateme 20
مازندران, آمل فوق دیپلم
کارجو
ساناز نظری 30
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
کمیل علی نژاد 28
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
زهرا عربعامری 247
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
معصومی 272
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حانیه شیرزاد 26
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 18
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
شهین منجزی 41
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارفرما
اکبر فتحی 243
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 25
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 239
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
همتی 357
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
علی ملارستمعلی 314
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارفرما
موسسه فرهنگی هنری نی نوا 57
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
روح الله جعفری 331
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارجو
نگارسرتیپی 58
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 354
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
محيا جلالى 59
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارجو
عظم اکبری 26
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 18
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
معصومه میرزایی بشیر 29
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
شهین منجزی 27
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
1
فرشاد امیری 401
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم