ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی انباردار

کارجو
ابراهیم اسیری 27
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
اسماعیل برزویی 1610
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
سجاد خارا 33
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 239
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
1
ایمان علی حسینی 33
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
علیرضا عموری 68
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
1
اسدا... سعیدی 266
البرز, ساوجبلاغ تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
دانیال حمیدی 241
البرز, کرج پاره وقت 0
کارجو
محسن میرزایی 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 25
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 471
تهران, آذری تمام وقت دکترا