ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی انباردار

1
اسدا... سعیدی 282
البرز, ساوجبلاغ تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 39
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 22
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فریدون قجر 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
کارجو
وحید میرزازاده 257
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 42
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 44
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
سجاد خارا 45
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 47
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 39
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
علیرضا عموری 81
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
دانیال حمیدی 253
البرز, کرج پاره وقت 0
1
اسماعیل برزویی 1650
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 482
تهران, آذری تمام وقت دکترا