ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند فروش

کارفرما
خانم ساعد 248
البرز, کرج تمام وقت دکترا
کارجو
زهرا نواری 24
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
فرینام امیری 18
تهران, آذری دیپلم
0
فراگستر 292
گلستان, گرگان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 333
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارفرما
امیررضا نژادصمد 263
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 27
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
احسان آریا 28
تهران, آذری زیر دیپلم