ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی کار در منزل

کارجو
الهام 2
اصفهان, مبارکه لیسانس
کارجو
وحید میرزازاده 124
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
شهین منجزی 6
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارفرما
کمرئی 110
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
پریوش لیاقت زاده 3
فارس, مرودشت لیسانس
کارجو
روح الله اصغری 2
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
علی نوری 3
کرمان, کرمان فوق دیپلم
کارفرما
شرکت اکسپرس 173
تهران, تهران کار آموزی دکترا