ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک آشپز

1
محبوبه محمدی 52
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
علی اسماعیلی 45
خراسان رضوی, قوچان زیر دیپلم