ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک بهیار

کارجو
مصطفی حسینی 43
آذربایجان شرقی, بناب زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 46
تهران, آرارات زیر دیپلم