ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک بهیار

کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
مصطفی حسینی 19
آذربایجان شرقی, بناب زیر دیپلم