ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ایمنی

کارجو
افشین مصلح 80
کهگیلویه و بویراحمد, گچساران دیپلم
کارجو
احسان کیکاوسی شیرزاد 54
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
1
محمد حاتمی شهماروندی 1194
تهران, سرو آزاد تمام وقت فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 99
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم