ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ایمنی

1
محمد حاتمی شهماروندی 1226
تهران, سرو آزاد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
احسان کیکاوسی شیرزاد 81
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
فروغ عامری 69
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 126
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
کارجو
افشین مصلح 107
کهگیلویه و بویراحمد, گچساران دیپلم