ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک نقشه بردار

کارجو
علیرضا کوهجانی 49
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 53
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 53
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
علیرضا کوهجانی 97
خراسان رضوی, تربت حیدریه دیپلم