ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کنترل پروژه

کارجو
سجاد فخرزاد 45
بوشهر, دشتستان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
اشکان قبرایی 16
مرکزی, اراک لیسانس
کارجو
پوریا قاسمی 296
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم