ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ماساژور

1
محبوبه محمدی 52
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 57
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 57
تهران, آذری دیپلم