ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ماما

کارجو
فیروزه فریور 219
گلستان, گنبد کاووس پاره وقت فوق دیپلم
کارجو
رابعه فریور 288
گلستان, گنبد کاووس پاره وقت فوق دیپلم