ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

کارجو
حسین احمدنژاد 29
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 31
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 25
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 23
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 22
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 24
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 13
گیلان, طوالش فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 26
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 24
تهران, آذری زیر دیپلم