ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

1
ایمان علی حسینی 50
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 36
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
زهرا نواری 49
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 55
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 56
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 50
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 50
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 53
تهران, آذری زیر دیپلم