ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازاریاب

کارجو
بهزاد حاجی حسینی 21
اصفهان, برخوار و میمه زیر دیپلم
0
حامی سلامت خانواده 341
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت ESC 627
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
امیر یحیوی 293
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
باقلوا نفیس 358
تهران, آذری کار آموزی دکترا
کارفرما
شایان فاضلی 47
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
آگهی فروش 322
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
ESL 49
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
زهرا نواری 52
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارفرما
منصور عرشي 260
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
عسل ایماندار 388
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
0
فراگستر 312
گلستان, گرگان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 45
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارفرما
آکادمی خلاقیت اسپادانا 313
ایلام, ایلام پاره وقت دکترا
1
مهسا عابدی 153
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 61
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارفرما
اسنوا 325
اصفهان, کاشان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت صنعتی ایران زمین 309
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
فضلی خانی 268
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
حمیدرضاعبدالمطلبی منفرد 49
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
britishltd 326
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارجو
سید محسن طباطبایی 51
یزد, یزد دیپلم
کارفرما
مهدیه خلیل خانی 247
قزوین, قزوین تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
علی تقی زاده 271
تهران, آذری پاره وقت 0
1
سید حمید حسین زاده 46
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 48
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
برزگر 280
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
جمیله غزیعلی 27
خوزستان, اهواز دیپلم
کارجو
حسین کریمی 153
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
زینب رحیمی 44
فارس, آباده دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 48
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 57
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
شهاب جانبخش 284
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارجو
عبدالمجیدقصابی 138
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارفرما
اسماعیل طهرانی 338
تهران, آذری
کارفرما
ESL 39
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
حسین احمدنژاد 52
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
ایمن پردازان پویا 300
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
مهسا حسین پور 181
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 408
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارفرما
آژانس ماورای 315
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
حسن زاده 236
البرز, کرج پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 65
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
نساصفرپور 49
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارفرما
شرکت آریان 282
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
Matin Azizi 62
آذربایجان غربی, اشنویه زیر دیپلم
کارفرما
تیموری 302
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
کیانوش عزیزیان 1302
تهران, آذری تمام وقت دیپلم