ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مترجم ترکی استانبولی

کارجو
محمداسدنژاد 55
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
سعید 46
زنجان, خدابنده دیپلم
1
مهسا عابدی 151
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
سعید 80
زنجان, خدابنده زیر دیپلم