ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مترجم ترکی استانبولی

کارجو
سعید 49
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 26
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
سعید 19
زنجان, خدابنده دیپلم
1
مهسا عابدی 116
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم