ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مترجم عربی

1
سهیل کریمی 51
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
الهام 65
اصفهان, مبارکه لیسانس
کارجو
معصومه شاه چراغ 110
تهران, آذری لیسانس
کارجو
صالح کوهستانی 39
سیستان و بلوچستان, ایرانشهر زیر دیپلم
کارجو
مالکی 44
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم