ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدرس کامپیوتر

1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 22
فارس, شیراز فوق دیپلم