ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر اجرایی

0
گروه مهندسی آوید 425
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
پوریا قاسمی 327
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
اشکان قبرایی 50
مرکزی, اراک لیسانس