ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر سایت

کارجو
حسین کریمی 153
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
سالارورزی 275
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
ساناز نظری 55
تهران, آذری فوق دیپلم