ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر عامل

کارجو
فرینام امیری 18
تهران, آذری دیپلم
کارجو
علیرضا امیدی نژاد 357
تهران, آذری تمام وقت فوق لیسانس