ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر عامل

کارجو
علیرضا امیدی نژاد 375
تهران, آذری تمام وقت فوق لیسانس
کارجو
فرینام امیری 46
تهران, آذری دیپلم