ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیریت

کارفرما
مهران علیپور 330
تهران, آذری 4 فوق دیپلم
1
جعفر خاني 24
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
فائزه جلیلی 28
تهران, آجودانیه دیپلم
1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم