ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیریت بازرگانی

کارجو
صابر اصغری 1538
آذربایجان شرقی, مراغه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
زهرا سلوکی 47
تهران, آذری فوق دیپلم
0
علی سنگاری 48
گیلان, رشت تمام وقت فوق دیپلم