ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیریت جهانگردی

1
سید محسن طباطبایی 98
یزد, یزد دیپلم
کارجو
سید محسن طباطبایی 49
یزد, یزد دیپلم