ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مسئول دفتر

1
میلاد جودی 30
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
شهین منجزی 30
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
1
شهین منجزی 44
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
ساناز نظری 35
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
کمیل علی نژاد 31
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
معصومه میرزایی بشیر 31
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
باقری 22
تهران, آذری فوق دیپلم