ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مسئول فنی

کارفرما
عسل ایماندار 387
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
سید محسن طباطبایی 49
یزد, یزد دیپلم
1
میلاد جودی 57
تهران, آذری فوق دیپلم