ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازیگر

1
حسین ساقی 66
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 65
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 649
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
علی مربی 1584
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم