ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی منشی دفتر وکالت

کارجو
حسین کریمی 123
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
fateme 20
مازندران, آمل فوق دیپلم
کارجو
زهرا نواری 22
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارفرما
اردشیر رحمتی نژاد 299
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم