ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برقکار

کارجو
رسول عقیلی 22
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
1
سید محمد نجیبی 1177
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رضاتاتار 24
تهران, آذربایجان 0
کارجو
علی آزادی 93
فارس, شیراز 0
کارجو
سید محمد 20
قم, قم 0
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 28
قم, قم 0
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 279
تهران, آذری تمام وقت دکترا