ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برقکار

1
سید محمد نجیبی 1215
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سید محمد 52
قم, قم 0
کارجو
علی آزادی 120
فارس, شیراز 0
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 56
قم, قم 0
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 298
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
رضاتاتار 48
تهران, آذربایجان 0