ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برقکار صنعتی

1
امیرمحمد اردشیری 44
تهران, آرارات دیپلم
1
سید وحید حسینی 1131
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارجو
سید محمد 52
قم, قم 0
1
میلاد جودی 54
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
پوریا قاسمی 310
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
کریم سهررابی 52
زنجان, زنجان -1 -1
کارجو
علی آزادی 118
فارس, شیراز 0