ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

کارجو
عاطفه جعفری 44
تهران, آذری فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 407
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
امیر حسین اسماعیلی 60
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 522
تهران, آذری دیپلم