ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

1
امیر حسین اسماعیلی 29
قم, قم فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 378
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
عاطفه جعفری 17
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 502
تهران, آذری دیپلم