ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس سازه

1
امیر حسین اسماعیلی 61
قم, قم فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 408
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
عاطفه جعفری 45
تهران, آذری فوق دیپلم