ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس شیمی

کارجو
زینب مالزیری 42
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارفرما
شرکت دارویی صدرا 342
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
زینب مالزیری 50
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
کارجو
زینب مالزیری 40
لرستان, خرم‌ آباد فوق دیپلم
1
مهری موسی زاده 47
تهران, آذری فوق لیسانس