ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس صنایع

1
شیرین شاهی محمدی 66
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 50
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
کارفرما
عسل ایماندار 388
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارفرما
شخص حقیقی 43
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
کارجو
سجاد فخرزاد 54
بوشهر, دشتستان تمام وقت فوق دیپلم