ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس صنایع

کارفرما
شخص حقیقی 29
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
کارفرما
عسل ایماندار 357
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
سجاد فخرزاد 38
بوشهر, دشتستان تمام وقت فوق دیپلم
1
شیرین شاهی محمدی 27
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 24
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس