ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
دلاکان 199
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 177
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 56
تهران, تهران لیسانس
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 538
تهران, تهران تمام وقت دکترا
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 395
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
بابک چلاسی 1215
تهران, تهران تمام وقت دیپلم