ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی IT

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 482
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 126
تهران, آذری لیسانس
1
شاهین حیاتی 36
اردبیل, مشگین ‌شهر فوق دیپلم
کارجو
سالارورزی 258
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 36
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1350
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 639
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
دلاکان 290
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
بهزاد 34
آذربایجان شرقی, مراغه زیر دیپلم