ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارفرما
دلاکان 154
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
بابک چلاسی 1147
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 5
تهران, تهران لیسانس
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 336
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 483
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 121
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم