ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس فناوری اطلاعات

کارجو
مصطفی چگنی 1003
لرستان, دورود تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 33
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 115
تهران, آذری لیسانس