ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس کامپیوتر

کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 116
تهران, آذری لیسانس
0
داده ابزار رستاک 348
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 33
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم