ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس کامپیوتر

0
داده ابزار رستاک 371
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 60
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 140
تهران, آذری لیسانس
کارجو
عظم اکبری 56
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
فرنازاعلایی 27
چهارمحال و بختیاری, بروجن فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 58
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم